Motorikvejleder Sascha Enggaard Jakobsen

Hvis et barn har problemer med motorikken, kan det ses på barnets bevægelser

Hvis et barn har problemer med sanseintegrationen, kan det ses på barnets adfærd

I min verden hænger motorik og sanseintegration tæt sammen. Jeg arbejder ud fra en teori om, at kroppen skal være i balance for at hjernen også er det – og omvendt.

I mit arbejde som motorikvejleder ser jeg ofte børn der ”flimrer” fra en aktivitet til en anden uden at kunne finde ro til fordybelse. Jeg ser også børn der har indlæringsvanskeligheder, svært ved at lege med andre, koncentrationsbesvær eller svært ved at sidde stille på en stol. Disse børn kan sagtens have en god motorik, og derfor tænker man ikke umiddelbart at en motorikvejleder kan hjælpe. Men årsagen til denne adfærd kan ligge i sansemotorikken. Læs mere her.

Når børn er motorisk bagud, har balanceproblemer og lignende er det ofte et symptom på at grundmotorikken ikke er i orden. I mit arbejde starter jeg altid med at give børnene et godt fundament ved at sikre mig, at deres primære sanser og grundmotorik er i orden. Først herefter kommer alle motoriske færdigheder.

Mit mål med arbejdet er, at børnene får en god motorik og sanseintegration, hvilket påvirker psyken og adfærden i en positiv retning.

Jeg er uddannet pædagog og motorikvejleder, og har bl.a. erfaring med for tidlig fødte børn og adoptivbørn.